ملک مسکونی تبریز

12,500,000,000 تومان
برای
آپارتمان
125
متر مربع
1
سرویس
1
اتاق

آدرس : تبریز ولیعصر

ملک مسکونی

سند رسمی شش دانگ اجاره ای تبریز شهری